Privacybeleid

Privacyverklaring La Vita Sana voedingsadviesbureauLa Vita Sana voedingsadviesbureau gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat was vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 24 mei 2016 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 zijn alle organisaties, dus ook La Vita Sana voedingsadviesbureau, aanspreekbaar op de zaken die deze verordening beschrijft.

Als je gebruik maakt van diensten van La Vita Sana voedingsadviesbureau dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon of het contactformulier op onze website (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het persoonlijk contact met de diëtist of via e-mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

La Vita Sana voedingsadviesbureau heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

La Vita Sana voedingsadviesbureau bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

La Vita Sana voedingsadviesbureau zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). La Vita Sana voedingsadviesbureau heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

La Vita Sana voedingsadviesbureau zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft La Vita Sana voedingsadviesbureau een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. La Vita Sana voedingsadviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anouk[at]dietist-lavitasana[punt]nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt waarin je jezelf kunt identificeren, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

La Vita Sana voedingsadviesbureau neemt je privacy en de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06 – 8354 6339 of anouk[at]dietist-lavitasana[punt]nl.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door La Vita Sana voedingsadviesbureau, kun je telefonisch contact opnemen met Anouk de Veen via 06 – 8354 6339 of per e-mail op anouk[at]dietist-lavitasana[punt]nl.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.